ธนาคารออมสินอาชีพอิสระ

ธนาคารออมสินอาชีพอิสระ

ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่เกิน 30,000 บาท
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
สูงสุด 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 0.35% ต่อเดือน

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ 2567 กับสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระดีไหม

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อย หากต้องการกู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการก็ต้องบอกว่าในปี 2567/2024 นี้ ธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่อสำหรับธุรกิจรายย่อยช่วยได้เพื่อให้บริการกู้เงินอาชีพอิสระ ไปดูรีวิวเกี่ยวกับจุดเด่นและรายละเอียดสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระที่น่าสนใจกันเลย สำหรับสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2567 ออมสินเพื่อธุรกิจรายย่อยช่วยได้ โดยออมสินปล่อยสินเชื่อวงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก 4.24 % ต่อปี และปลอดชำระเงินต้นนานถึง 6 เดือน และให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระนานถึง 10 ปีเลยทีเดียว ทั้งนี้สินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระเป็นสินเชื่อออมสินออนไลน์มีหลักประกันโดย บสย. เป็นผู้ค้ำประกันรายละไม่เกิน 300,000 บาท และใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดหรือที่ดินว่างเปล่าเป็นหลักประกัน อย่างไรก็ตามสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระสำหรับธุรกิจรายย่อยช่วยได้นี้ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาภายใน 30 ธันวาคม 2567/2024

ใครขอสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระได้บ้าง

ใครที่อยากสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระสำหรับธุรกิจรายย่อยช่วยได้ โดยออมสินปล่อยกู้ในปี 2567/2024 นี้ เพียงเป็นบุคคลธรรมดาและมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เป็นคนสัญชาติไทย และประกอบอาชีพอิสระไม่ว่าจะประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมหรืออาชีพพาณิชยกรรมหรืออาชีพบริการหรืออาชีพเกษตรเพื่อการค้า โดยมีวัตถุประสงค์ในสินเชื่ออาชีพอิสระเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและต้องไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน สำหรับเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระมีสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และคู่สมรส หากมีการเปลี่ยนชื่อสกุลหรือทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าให้แนบมาเพิ่มด้วย  ส่วนเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระถ้ามีทะเบียนพาณิชย์ให้แนบมาด้วย นอกจากนั้นยังมีรูปถ่ายสินค้าและหน้าร้านของกิจการและแผนที่ตั้งของกิจการ และเอกสารแสดงรายได้สำหรับสินเชื่ออาชีพอิสระออมสินมีบิลซื้อขายย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน รายการเดินบัญชีรายได้ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน และหลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น สัญญาเช่า หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สมัครสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระได้ที่ไหน

สำหรับใครที่สนใจสินเชื่ออาชีพอิสระสำหรับธุรกิจรายย่อยช่วยได้ สามารถจะสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระได้ที่สำนักงานสาขาธนาคารออมสินทุกสาขาที่เปิดให้บริการทั่วประเทศ เพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและไปยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินอาชีพอิสระได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ไปจนถึง 30 ธันวาคม 2567/2024 ทั้งนี้ต้องรีบไปติดต่อขอสินเชื่อให้เร็วขึ้นเพราะหากวงเงินสินเชื่อหมดก่อนอาจจะทำให้พลาดโอกาสดี ๆ แบบนี้ไปได้ แต่หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมอาจดูข้อมูลได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ทั้งนี้หากต้องการได้รายละเอียดจากการแชร์ประสบการณ์จากชาวเน็ตสามารถจะค้นหาข้อมูลในหัวข้อสินเชื่ออาชีพอิสระ pantip เพิ่มเติมที่จะช่วยในการตัดสินใจต่อการสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินอาชีพอิสระนั่นเอง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ฐานเงินเดือนผู้กู้
20,000 บาทขึ้นไป
อายุผู้กู้
20-59 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
Scroll to Top