กราฟสถิติการจดทะเบียนโดมเมน .th และ .ไทย
กราฟสถิติโดเมน .th
กราฟสถิติโดเมน .ไทย
ตารางข้อมูลสถิติโดเมน .th และ .ไทย
ปี เดือน .ac.th .co.th .go.th .in.th .mi.th .net.th .or.th SLD.th รวม
.ศึกษา.ไทย .ธุรกิจ.ไทย .รัฐบาล.ไทย .ไทย .ทหาร.ไทย .เน็ต.ไทย .องค์กร.ไทย
2564 ตุลาคม 7,663
3,645
45,210
12,588
9,398
5,522
11,432
5,137
20
11
21
8
1,317
460
189 75,250
27,371
2564 กันยายน 7,574
3,356
45,180
11,735
9,384
5,242
11,345
4,779
21
11
21
8
1,312
424
188 75,025
25,556
2564 สิงหาคม 7,416
3,102
45,052
10,630
9,360
5,020
11,306
4,458
21
11
22
8
1,302
380
187 74,666
23,609
2564 กรกฎาคม 7,313
2,987
45,085
10,355
9,351
4,940
11,296
4,315
21
11
22
8
1,311
378
178 74,577
22,994
2564 มิถุนายน 7,303
2,877
44,789
9,659
9,328
4,818
11,390
4,175
21
11
22
8
1,306
361
179 74,338
21,909
2564 พฤษภาคม 7,259
2,747
44,678
9,089
9,317
4,696
11,445
4,030
21
11
22
8
1,316
347
179 74,237
20,928
2564 เมษายน 7,253
2,639
44,586
8,552
9,302
4,183
11,505
3,895
21
11
22
8
1,313
333
174 74,176
19,621
2564 มีนาคม 7,230
2,584
44,482
8,139
9,263
4,058
11,595
3,770
22
12
22
8
1,305
319
165 74,084
18,890
2564 กุมภาพันธ์ 7,226
2,545
44,333
7,557
9,206
3,953
11,571
3,575
22
12
23
7
1,299
307
165 73,845
17,956
2564 มกราคม 7,108
2,541
44,221
7,550
9,185
3,935
11,629
3,553
22
11
23
7
1,293
305
165 73,646
17,902