ดูข้อมูลของกองทุนเงินออมแห่งชาติ พร้อมแนวทางสมัครบริการต่างๆ กับกองทุน

กองทุนการออมแห่งชาติ คืออะไร และมีผลประโยชน์อย่างไร 2024

เรื่องการออมเงินถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานของการดำรงชีวิต และเป็นเรื่องที่ควรจะต้องเรียนรู้ และสอนให้กับลูกหลานได้รู้จักกับข้อมูลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้จากการออมเงิน การลงทุนกองทุน ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานของชีวิต ให้รู้จักการวางแผนการไว้สำหรับอนาคต กับกองทุนการออมแห่งชาติ สำหรับคนที่มีอายุ 60 ปี ที่ต้องการจะได้รับเงินบำนาญ ตลอดชีพ หรือเงินไว้ใช้ฉุกเฉินหากมีความจำเป็น รวมไปถึงเป็นเงินมรดกให้กับทายาทได้ หากเกิดกรณีเสียชีวิต 

กองทุนการออมแห่งชาติ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร 2024

รีวิว กองทุนการออมแห่งชาติ กับการออมเงินกับ กอช.

กองทุนการออมแห่งชาติคือ จะเป็นรูปแบบของการออมเงินกับ กอช. ซึ่งจะเป็นการลงทุนกองทุน เป็นการออมเงินอีกประเภทที่ที่เป็นของหน่วยงานที่ไม่นิติบุคคล ซึ่งเป็นบริการที่จะช่วยการส่งเสริมในเรื่องของการออมเงินให้กับสมาชิกที่สมัครเข้ามา ซึ่งจะส่งผลดีต่อสมาชิก ให้เป็นหลักประกันได้ในอนาคต ซึ่งทุกคนสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมกับกองทุน กอช.นี้ได้ ซึ่งการเป็นสมาชิกเพื่อออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ จะทำให้ได้รับบำนาญเมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิกซึ่งก็จะมีเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ใครสามารถจะสมัครได้บ้าง และจะได้ใช้สิทธิ์อย่างไร ที่จะต้องทำความเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มการสมัครเป็นสมาชิก 

กองทุนการออมแห่งชาติจะมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้าง

กองทุนการออมแห่งชาติ pantip จะเป็นระบบการออมเงิน ที่จะต้องมีการฝากเงินกับ กอช. อย่างน้อยเดือนละ 50 บาทขึ้นไป ต่อเดือน ซึ่งจะต้องไม่เกิน 13,200 บาทสำหรับรายปี โดยในทุกๆ เดือน จะได้รับเงินสมทบเพิ่มเติมจากรัฐบาล โดยจะเข้าให้ในเดือนถัดไป และใครที่จะสมัครกองทุนการออมแห่งชาตินี้ได้บ้าง 

  • ผู้สมัครกองทุนที่มีอายุ 15-30 ปี จะได้รับเงินสมทบ 50% หรือสูงสุดไม่เกิน 600 บาทต่อปี
  • ผู้สมัครกองทุนที่มีอายุ 31-50 ปี จะได้รับเงินสมทบ 80% หรือสูงสุดไม่เกิน 960 บาทต่อปี
  • ผู้สมัครกองทุนที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสมทบ 100% หรือสูงสุดไม่เกิน 1200 บาทต่อปี

กองทุนการออมแห่งชาติหรือ กอช.2567 จะรับผลประโยชน์กองทุนการออมแห่งชาติ 

เมื่อสมาชิกกองทุนเงินออมแห่งชาติมีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป และเมื่อสิ้นสุดจากการเป็นสมาชิก โดยวิธีการได้รับเงินคืนจะมีกรณีดังต่อไปนี้

  • กรณีเสียชีวิต ทายาทหรือเป็นผู้รับผลประโยชน์กองทุนการออมแห่งชาติจะได้รับเงินคืนเป็นเงินก้อน
  • กรณีที่ลาออกจากกองทุนการออมแห่งชาติ pantip จะได้รับเป็นเงินก้อน แต่จะไม่ได้เงินสมทบจากรัฐบาล
  • หากเกิดทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปี จะได้รับเงินออมแห่งชาติคืนเป็นเงินก้อน และจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเป็นรายเดือน เมื่อมีอายุคย 60 ปี จนกว่าจะเสียชีวิต
  • เมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะได้รับเงินบำนาญตลอดชีพจากกองทุนการออมแห่งชาติ และจะจ่ายให้เป็นรายเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต

ใครที่จะสมัครกองทุนการออมแห่งชาติได้บ้าง

สำหรับการขอสมัครสมัครกองทุน กอช. ถึงแม้จะต้องมีคุณสมบัติมีสัญชาติไทย และจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี แต่จะสมัครกองทุนการออมแห่งชาติได้จะต้องไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33, ม.39 และ ม.40 รวมไปถึงจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือมีความเกี่ยวข้องกับ กบข. และรวมไปถึงกลุ่มคนที่ไม่มีอาชีพ ไม่มีนายจ้าง และอาชีพอิสระทั่วไป

สำหรับกองทุนการออมแห่งชาติ หากสนใจหรือต้องจะสมัครก็มีหลายช่องทาง สามารถจะเข้าไปสอบถามข้อมูล หรือตรวจสอบสิทธิ์ ว่าสามารถจะสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ pantip ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามยังมีแนวทางการลงทุนกองทุนอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์หลายๆ แห่งด้วยกัน

Scroll to Top