ขั้นตอนการฝากประจําดอกเบี้ยสูงผ่านเงินฝากปลอดภาษีล่าสุดในช่วงปี 67

ปักหมุด! ฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษี ธนาคารไหนน่าสนใจ

โดยปรกติแล้วเรื่องเงินฝากประจําปลอดภาษี จะเป็นรูปแบบการฝากเงินที่นักออมส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญอยู่แล้ว เป็นการเก็บออมเงินที่มีระยะเวลามากกว่า 2 ปีขึ้นไป โดยจะเลือกฝากกับธนาคารไหนดี เป็นฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษี ซึ่งเป็นการวางแผนระยะยาว ที่หากฝากครบตามกำหนดและเงื่อนไขจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพร้อมเงินฝากได้อย่างคุ้มค่า

3 ธนาคาร ฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษี จุดเด่นที่ต้องลอง

ฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษี กับฝากประจําธนาคารออมสิน

สำหรับธนาคารออมสิน ข้อดีของการเปิดบัญชีกับธนาคารนี้อย่างแรกก็คือ เด็กที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถจะเปิดบัญชีเป็นของตนเองได้ เป็นฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษีที่จะต้องมีระยะเวลาฝากเงินอย่างต่อเนื่อง 2 ปี โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี และสามารถจะขาดส่งได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และหากกลับมาฝากต่อก็จะฝากต่อเนื่องไปเลย โดยรวมก็คือจะฝากได้ไม่เกิน 26 เดือน และจะต้องเริ่มฝากได้ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป แต่จะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือนอีกทั้งการถอนเงินออกมาจะต้องเป็นในกรณีที่ถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น ไม่สามารถจะถอนเงินออกมาได้ก่อนระยะเวลาครบกำหนด ไม่สามารถจะเปิดบัญชีออนไลน์ได้

ฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษี กับธนาคารไทยเครดิตฝากประจํา

สำหรับธนาคารไทยเครดิตฝากประจํา 2024 เป็นเงินฝากปลอดภาษี ที่จะให้อัตราดอกเบี้ย 2.00-2.20% ต่อปี โดยจะมีระยะเวลาการฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษี 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.00% และระยะเวลา 36 เดือน และจะต้องเริ่มต้นฝากตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน หากกรณีที่ฝากระยะเวลา 36 เดือน จะต้องเริ่มฝากเงินตั้งแต่ 1,000 บาทและไม่เกิน 16,500 บาทต่อเดือน และสำหรับหากต้องการรายละเอียดต่างๆ สามารถจะเรียกดูรายละเอียดออนไลน์ได้เลย และจะขาดส่งได้ไม่เกิน 2 เดือน หากเกินกว่านี้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และจะโดนหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

ฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษี กับฝากประจํากรุงไทยดอกเบี้ย

สำหรับการฝากประจํากรุงไทยดอกเบี้ย Krungthai ZERO TAX MAX จะเป็นเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง โดยจะมีระยะเวลาการฝาก 24 เดือน โดยจะต้องฝากตั้งแต่ 1,000 บาท ไม่เกิน 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.40% ต่อปี ระยะเวลาการฝาก 36 เดือน โดยจะต้องฝากตั้งแต่ 1,000 บาท ไม่เกิน 16,500 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี และระยะเวลาการฝาก 48 เดือน โดยจะต้องฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ตั้งแต่ 1,000 บาท ไม่เกิน 12,500 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี จะเป็นบัญชีฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษี

เปิดบัญชีฝากประจําออนไลน์ธนาคารไหนดี ฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษี

โดยปกติดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 2567 ทุกธนาคาร สำหรับการเปิดบัญชีฝากประจําออนไลน์จะเป็นการฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษี ซึ่งสามารถจะเปิดบัญชีได้ง่ายๆ และเปิดด้วยตัวเองได้ เพียงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของธนาคารที่ตนเองเลือกมาแล้วกับเงื่อนไขการเปิดบัญชีและเป็นเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ซึ่งธนาคารที่น่าสนใจและเปิดบัญชีได้ง่ายมากๆ

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ระยะเวลา 24 เดือน เริ่มฝากขั้นต่ำ 500 บาทกับอัตราดอกเบี้ย 1.3.-1.4% ต่อปี
  • ธนาคารกสิกรไทย kasikorn online ระยะเวลา 24 เดือน เริ่มฝากขั้นต่ำ 500 บาทกับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
  • ธนาคารยูโอบีฝากประจําปลอดภาษี ระยะเวลา 24-60 เดือน เริ่มฝากขั้นต่ำ 1,000 บาทกับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี

จะเห็นได้ว่าการเปิดบัญชีเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษี จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งเริ่มวางแผนการฝากเงินได้ตั้งแต่เด็กประถม และเป็นการวางแผนที่ดีสำหรับอนาคต ซึ่งสามารถจะเปิดบัญชีฝากประจําออนไลน์ก็ได้ และหากต้องการสมุดบัญชีเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ก็ไปติดต่อที่ธนาคารสาขาที่ต้องการได้

Scroll to Top