สินเชื่อออมสิน

สินเชื่อออมสิน

ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)

สินเชื่อออมสิน ปัจจุบันมีอะไรบ้าง


ตั้งแต่ธนาคารออมสินเริ่มเปิดดำเนินการมาช่วงแรกก็มีภาพลักษณ์ของธนาคารเป็นแบบเพื่อการออมโดยเฉพาะอย่างแท้จริง แต่ในปัจจุบันธนาคารไม่เพียงแต่เป็นสถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศอย่างเดียว ยังมีการให้บริการด้านสินเชื่อธนาคารออมสินเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและผลักดันมาตราการต่าง ๆ ของรัฐให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ สินเชื่อออมสินล่าสุดได้มีการบริการที่หลากหลายรวมทั้งสินเชื่อออมสินออนไลน์เพื่อสนองตอบความต้องการของกลุ่มบุคคลทั่วไปและสนองตอบนโยบายของรัฐ ตั้งแต่สินเชื่อเคหะเป็นสินเชื่อออมสินเพื่อช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง ด้วยความเข้าใจและรู้ว่าการมีบ้านเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการจึงมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้านไว้ครบถ้วน สินเชื่อออมสินส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันหรือมีหลักทรัพย์แล้วต้องการเงินก้อนออมสินก็ช่วยให้ได้เงินทุนเพื่อนำไปใช้ในเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอย่างเช่น สินเชื่อบ้านแลกเงิน เป็นต้น ตลอดจนสินเชื่อออมสินสวัสดิการเพื่อเติมเต็มทุกความต้องการให้กับพนักงานเอกชนและข้าราชการบำนาญ ออมสินปล่อยสินเชื่อเพื่อให้ได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูงและอนุมัติง่ายไม่ต้องหันไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบอีกต่อไป


สินเชื่อออมสิน เพื่ออัพไซส์ธุรกิจที่น่าสนใจล่าสุด


ต่อไปนี้จะแนะนำสินเชื่อที่น่าจะเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้สินเชื่อออมสินล่าสุดนั้นก็คือ สินเชื่อธุรกิจรายย่อย ซึ่งจะมีการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2567 นี้ โดยสินเชื่อออมสินนี้มีวัตถุประสงค์ในการกู้เพื่อ ใช้ประกอบธุรกิจเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อเป็นการลงทุนในทรัพย์สินถาวรหรือไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น สินเชื่อออมสินให้วงเงินอนุมัติสูงสุดอยู่ที่ 1,000,000 บาท คิดดอกเบี้ยเงินกู้ออมสิน 6 เดือนแรก 4.24% ต่อปี ต่อจากนั้น 6.495% ต่อปี มีระยะเวลาผ่อนนานสุด 10 ปี มีจุดเด่นตรงที่ปลอดชำระเงินต้นใน 6 เดือนแรกชำระแค่ดอกเบี้ยเท่านั้น โดยสินเชื่อออมสินใช้หลักประกันคือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดหรือที่ดินว่างเปล่า และบสย.ค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย ส่วนสินเชื่อออมสินใช้เอกสารอะไรบ้างนั้นจะอธิบายในช่วงต่อไป

สินเชื่อออมสินใช้เอกสารอะไรบ้างและต้องมีคุณสมบัติอย่างไร


อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าเป็น สินเชื่อออมสินธุรกิจรายย่อย เพราะฉะนั้นผู้ขอสมัครสินเชื่อออมสินก็จะต้องเป็น ผู้ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรเช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม, ธุรกิจพาณิชยกรรมและธุรกิจบริการ ที่สำคัญต้องไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน มีสัญชาติไทยเป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเอกสารประกอบการขอสินเชื่อออมสินที่จะต้องเตรียมก็ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนพาณิชย์, รูปถ่ายสินค้าและกิจการและแผนที่ตั้งกิจการ, บัญชีรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน, บิลซื้อ-ขายย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนและขอสินเชื่อออมสินต้องมีเอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) รายได้กิจการ ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หากท่านสนใจต้องการสมัครสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือต้องการศึกษาสินเชื่อออมสินเพิ่มเติ่มสามารถทำได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Contact Center โทร.1115

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ฐานเงินเดือนผู้กู้
20,000 บาทขึ้นไป
อายุผู้กู้
20-59 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
Scroll to Top