สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์

สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์

ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 แสนบาท
อัตราดอกเบี้ย
MRR+4.50% ต่อปี

สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันมีจุดเด่นอย่างไร


สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยที่มีการออกสินเชื่อมาเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2567 หรือ 2024 เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อกสิกรเงินด่วนสามารถกู้สินเชื่อได้อย่างง่ายดาย โดยสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ 2567 ถือว่าเป็นสินเชื่อระยะยาวไม่มีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน นอกจากนี้การขอกู้สินเชื่อธุรกิจ sme ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นสินเชื่อที่มีการกู้ง่ายผ่านแอพพลิเคชั่น K Plus ซึ่งสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันมีจุดเด่นคือ เป็นสินเชื่อที่อนุมัติไวภายใน 15 นาทีและยังสมารถอนุมัติวงเงินได้สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้แถมยังสามารถผ่อนจ่ายด้วยดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาซึ่งสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทยถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่เจ้าของกิจการที่กำลังฟื้นกิจการจากการระบาดของโควิด 19 นิยมขอสินเชื่อมากที่สุดอีกสินเชื่อหนึ่ง


คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันมีอะไรบ้าง


ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ ผู้สมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกรจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20-70 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 7,500 บาทโดยที่ผู้ขอสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะต้องมีอายุงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป และจะต้องมีภาระหนี้สินที่ไม่เกินที่ธนาคารกำหนด โดยผู้สมัครจะต้องมีประวัติการชำระหนี้สินดีและจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน สำหรับเอกสารในการลงทะเบียนขอสมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะใช้เอกสารในการแสดงตัวตนได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารแสดงรายได้ในการขอสินเชื่อกสิกรจะใช้เอกสารใบรับรองเงินเดือนที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน หรือใช้สลิปเงินเดือนก็ได้


สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันมีการคิดดอกเบี้ยอย่างไร


สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทยมีการคิดดอกเบี้ยแบบคงที่โดยพนักงานบริษัทที่มีเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกสิกรไทยจะจ่ายดอกเบี้ยสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ 17-25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยมีระยะเวลาในการผ่อนสินเชื่อกสิกรไทยสูงสุดที่ 60 เดือน ส่วนผู้ที่ไม่มีบัญชีรายได้ผ่านธนาคารกสิกรไทยจะต้องจ่ายดอกเบี้ยสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ 19-25 เปอร์เซ็นต์ และเจ้าของกิจการส่วนตัวหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องจ่ายดอกเบี้ยจากการขอสินเชื่อกสิกรในอัตราร้อยละ 21-25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งถ้าหากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนบริการลูกค้า 02 8888888 กด 4

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ฐานเงินเดือนผู้กู้
20,000 บาทขึ้นไป
อายุผู้กู้
20-59 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
Scroll to Top