สินเชื่อกรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทย

ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 24% ต่อปี

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือสินเชื่ออะไร?


สำหรับสินเชื่อธนาคารกรุงไทยที่หลายคนสามารถกู้ได้ง่าย ๆ นั้น คือสินเชื่อกรุงไทยอะไร? คือสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏและเป็นสินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์ของข้าราชการฯ สำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.สามารถยื่นขอสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏได้เลย ซึ่งสินเชื่อกรุงไทยล่าสุดนั้น ยังมีระยะเวลาโปรโมชั่นให้สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอกรุงไทยสินเชื่อได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์และเป็นสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเพื่อข้าราชการฯ กู้ง่าย สำหรับข้าราชการการฯท่านใดที่ต้องการสมัครต้องรีบทำการลงทะเบียนทางออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยเพื่อทำการยื่นยันไว้ก่อนเลย เพราะจะหมดเขตโปรโมชั่นในวันที่ 30 ม.ย 2567 นี้แล้ว ตามไปดูพร้อมกันเลย


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ


ธนาคารกรุงไทยเปิดให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อบุคคลกรุงไทยธนวัฏ ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติคือ จะต้องเป็นข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ กบข. เพื่อขอสินเชื่อกรุงไทยและจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนผ่านเข้าบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยและมีคุณสมบัติตามระเบียบสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏจากหน่วยงานต้นสังกัด ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 หรือ 15000 บาทขึ้นไป สามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อกรุงไทยได้ ซึ่งการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบพิเศษให้ทั้งลูกค้ารายใหม่และลูกค้ารายเดิมที่ขอเพิ่มวงเงินกู้ สำหรับลูกค้ารายเดิมที่ต้องการขอวงเงินสินเชื่อกรุงไทยในครั้งนี้ จะต้องมีวงเงินเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10000 บาท ซึ่งเป็นการบริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยของธนาคารกรุงไทยเพื่อข้าราชการฯ ที่มีฐานเงินเดือนที่ 10000 – 15000 ขึ้นไปสามารถรับเงินเงินสดสำรองพร้อมใช้ด้วยวงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน และเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถสมัครสินเชื่อกรุงไทยทางออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์กรุงไทยได้เลย


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏอเนกประสงค์ข้าราชการฯ


สำหรับเอกสารที่ต้องจัดเตรียมไว้เพื่อการยื่นขอสินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์ข้าราชการฯ ให้ใช้เอกสารประกอบการขอสินเชื่อกรุงไทย เพียงไม่กี่อย่าง เช่น
1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นขอสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
3. ใช้ต้นฉบับของหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่ชัดเจนและเชื่อถือได้
4.  ใช้หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ขอกู้ที่ผ่านการคัดเลือกหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ให้กู้ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด เฉพาะสินเชื่อบุคคลกรุงไทยอเนกประสงค์ข้าราชการฯ เท่านั้น
5. ใช้หนังสือให้ความยินยอมในการหักเงินได้ที่ผู้กู้ได้ทำไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด เฉพาะสินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการฯ เท่านั้น
6.  เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อยื่นขอสินเชื่อกรุงไทย และสามารถเช็คผลอนุมัติสินเชื่อกรุงไทยได้ง่าย ๆ ซึ่งคุณสามารถที่จะติดต่อขอสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์หรือสินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์เพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 0-2111-1111

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ฐานเงินเดือนผู้กู้
20,000 บาทขึ้นไป
อายุผู้กู้
20-59 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
Scroll to Top