ธนาคารอิสลามสินเชื่อรวมหนี้

ธนาคารอิสลามสินเชื่อรวมหนี้

ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อายุผู้กู้
20-70 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
SPRL-1.50% ต่อปี

จุดเด่นสินเชื่อกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารอิสลามสินเชื่อรวมหนี้

ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรทำให้ค่าครองชีพสูงแต่รายได้ก็ยังเท่าเดิมทำให้หลายคนประสบกับปัญหาทางด้านการเงินส่งผลให้ไม่สามารถจะจ่ายชำระหนี้ได้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ซึ่งนอกจากจะออกสินเชื่อธนาคารอิสลามปิดหนี้นอกระบบให้กับมัสยิดต่าง ๆ หรือการเข้าร่วมโครงการมหกรรมแก้หนี้ที่จัดโดยรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วนั้น ธนาคารอิสลาม ibank ก็ยังมีโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการแก้หนี้ระยะยาวด้วยการรีไฟแนนซ์และการรวมหนี้ โดยธนาคารอิสลามสินเชื่อรวมหนี้นี้มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งธนาคารอิสลามสินเชื่อรวมหนี้มีจุดเด่นสินเชื่อคือเป็นการรวมหนี้ภายในธนาคารและการรวมหนี้ภายนอกธนาคารที่จะช่วยให้มีการขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปให้นานขึ้นและช่วยให้ลดภาระจำนวนหนี้ที่ผ่อนในแต่ละงวดลดลง ซึ่งธนาคารอิสลามสินเชื่อรวมหนี้เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับทุกคนได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน

เงื่อนไขและคุณสมบัติของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารอิสลามสินเชื่อรวมหนี้

สำหรับเงื่อนไขและคุณสมบัติของธนาคารอิสลามสินเชื่อรวมหนี้ภายในธนาคารคือเป็นลูกหนี้เดิมที่มีบัญชีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและบัญชีสินเชื่อเอนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันโดยมีสถานะปกติไม่มีค่างวดค้างชำระในวันที่ได้รับการอนุมัติให้ปรับรุงโครงสร้างหนี้ โดยสินเชื่อรวมหนี้จะปรับลดอัตรากำไรสูงสุดตามสัญญาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่คิดจริงบวก 2 % บนหลักประกันเดียวกัน และขยายระยะเวลาผ่อนชำระไปไม่เกินระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยกำหนดให้ FTV ไม่เกิน 100%  สำหรับเงื่อนไขและคุณสมบัติของธนาคารอิสลามสินเชื่อรวมหนี้ภายนอกธนาคาร กรณีมีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอิสลาม ibank และมีสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นกับสถาบันการเงินอื่น หรือมีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นกับสถาบันการเงินอื่น หากเคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วผ่อนไม่ไหว ทั้งนี้จะต้องผ่อนชำระมาปกติอย่างน้อย 24 เดือนและไม่มีประวัติการค้างชำระหลังจากที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยอัตรากำไรสินเชื่อบ้านธนาคารอิสลามสินเชื่อรวมหนี้ปีที่ 1 SPRL – 4.65%  ปีที่ 2 SPRL – 4.45%  และปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับ SPRL-2.50% ต่อปี ผ่อนได้นานถึง 35 ปี

ช่องทางสมัครธนาคารอิสลามสินเชื่อรวมหนี้

สินเชื่อธนาคารอิสลามอนุมัติยากไหมหากอยากสมัครสินเชื่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีช่องทางสมัครทางใดบ้าง สำหรับใครที่อยากสมัครเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารอิสลามสินเชื่อรวมหนี้หากมีคุณสมบัติและเงื่อนไขครบตรงตามธนาคารกำหนดการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออิสลามก็ไม่ยากอย่างที่คิดหากใครที่อยากแบ่งเบาภาระในช่วงเวลาแบบนี้ก็สามารถที่จะเดินทางไปสมัครได้ที่สำนักงานธนาคารอิสลามสินเชื่อรวมหนี้ซึ่งมีสาขาครอบคลุมไปทั่วประเทศใกล้ที่ไหนก็ใช้บริการที่นั่น หรืออาจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือเฟสบุ๊คหรือ Line ID ของธนาคารอิสลามสินเชื่อรวมหนี้ หรือ Call Center โทร. 1302

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ฐานเงินเดือนผู้กู้
20,000 บาทขึ้นไป
อายุผู้กู้
20-59 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
Scroll to Top