ชโยแคปปิตอลสินเชื่อ

ชโยแคปปิตอลสินเชื่อ

ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อายุผู้กู้
20-65 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด

ชโยแคปปิตอลสินเชื่อ ปี 2567 คือใครน่าสนใจไหม


สินเชื่อชโย เป็นผลิตภัณฑ์บริการด้านการเงินของ บริษัท ชโยแคปปิตอล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มของชโยกรุ๊ปนั่นเอง แล้วบริษัทชโยกรุ๊ปคืออะไร คือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้ ชโยแคปปิตอลสินเชื่อ ดำเนินการธุรกิจภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนให้มากขึ้น ช่วยลดการใช้สินเชื่อแบบผิดกฎหมาย สินเชื่อนอกระบบให้น้อยลงมีบริการสินเชื่อแบบมีหลักประกันและบริการสินเชื่อไม่มีหลักประกัน เป็นการเพิ่มแหล่งเงินกู้ระยะสั้นให้กับบุคคลหรือเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการเงินหมุนเวียนในธุรกิจ ชโยแคปปิตอลสินเชื่อให้บริการสินเชื่อที่สะดวกรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ลูกค้าเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายและเร็วตามความต้องการอย่างเหมาะสม บริการสินเชื่อถูกกฎหมายและมีความเป็นธรรม เพื่อสร้างโอกาสให้กับลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทำให้ชโยแคปปิตอลสินเชื่อเป็นตัวเลือกในการขอบริการสินเชื่อที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ชโยแคปปิตอลสินเชื่อ ปี 2024 มีบริการอะไรบ้าง


บริษัท ชโยแคปปิตอล จํากัดให้บริการสินเชื่อที่เป็นลักษณะนาโนไฟแนนซ์ มีสินเชื่อแบ่งเป็น 5 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ “สินเชื่อส่วนบุคคล” เป็นสินเชื่อของพนักงานประจำที่ไม่ต้องมีคนหรือหลักทรัยพ์ค้ำประกัน “สินเชื่อแบบมีหลักประกัน” มีทั้งแบบกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อนำเอาสินทรัพย์มาเป็นหลักประกันเปลี่ยนเป็นเงินก้อน “ชโยผ่อนสบาย” เป็นชโยแคปปิตอลสินเชื่อสำหรับพนักงานและอาชีพอิสระที่สนใจซื้อสินค้า IT ประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น “สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน” สินเชื่อชโยสำหรับกลุ่มลูกค้า ที่เป็นพนักงานของบริษัทที่ต้นสังกัดได้มีการทำบันทึกข้อตกลงกับชโยแคปปิตอลสินเชื่อไว้มีอัตราดอกเบี้ยแบบต่ำพิเศษ และสุดท้าย “สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย” เป็นสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์และสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า โดยการอนุมัติชโยแคปปิตอลสินเชื่อทุกประเภทเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทเป็นผู้กำหนด

 

อยากผ่อนคอมพิวเตอร์กับชโยแคปปิตอลสินเชื่อต้องทำอย่างไร


หากคุณเป็นผู้มีรายได้ประจำสนใจจะซื้อคอมพิวเตอร์โดยต้องการกู้เงินกับชโยแคปปิตอลสินเชื่อ สามารถขอสินเชื่อ ประเภท “ชโยผ่อนสบาย” ได้โดยมีคุณสมบัตดังนี้ มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นพนักประจำหรือมีอาชีพอิสระ มีอายุการทำงานมากกว่า 1 ปี มีเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป มีที่อยู่อาศัยที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ ต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อชโยได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรพนักงานหรือหนังสือรับรองเป็นพนักงาน สลิปเงินเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน กรณีอาชีพอิสระต้องการกู้เงินใช้สำเนาบัญชีธนาคาร Bank Statements ย้อนหลัง 6 เดือน ขอสินเชื่อต้องมีรูปถ่ายบ้านพร้อมให้เห็นบ้านเลขที่ กรณีเป็นคอนโดหรือหอพักถ่ายหน้าตึกและหน้าห้องให้เห็นเลขห้อง สามารถขอใช้บริการชโยแคปปิตอลสินเชื่อได้ที่ร้านที่ร่วมรายการกับบริษัท ชโยแคปปิตอล จํากัด เท่านั้นโดยแจ้งพนักงานและทำตามขั้นตอนการสมัครผ่านทาง QR CODE หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับชโยแคปปิตอลสินเชื่อ ต้องการสอบถามสามารถติดต่อได้ทางโทร. 02-004-5558 หรือ 081-423-0000

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ฐานเงินเดือนผู้กู้
20,000 บาทขึ้นไป
อายุผู้กู้
20-59 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
Scroll to Top