เกี่ยวกับ ALL.IN.TH

all.in.th

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ All in Thai เว็บไซต์ที่รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับชื่อโดเมนภายใต้ .th เว็บไซต์นี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ที่ต้องการให้มีสถานที่ในไซเบอร์สเปซซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ของชุมชนออนไลน์ในประเทศไทย หลังจากการเตรียมการมาพักใหญ่ๆ

ในที่สุดเว็บไซต์ All in Thai ก็มีหน้าตาก็ออกมาอย่างที่ท่านเห็น สิ่งที่ท่านจะได้รับจากเว็บไซต์นี้ก็คือ ท่านสามารถค้นหารายชื่อโดเมนของประเทศไทยทั้งหมด รวมไปถึงการตรวจสอบสถิติการจดชื่อโดเมนในแต่ละประเภท และอ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่น่าสนใจในวงการอินเทอร์เน็ต

เราหวังว่า เว็บไซต์นี้จะเป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคนไทยด้วยกัน เพื่อการพัฒนาสังคมไซเบอร์ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยจะหันมาให้ความสำคัญกับชื่อโดเมนภายใต้ .th มากขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน