.th ปรับปรุงข้อมูล : 06/2564
.ac.th
7,316 (9.85%)
.co.th
44,844 (60.35%)
.go.th
9,331 (12.56%)
.in.th
11,459 (15.42%)
.mi.th
21 (0.03%)
.net.th
22 (0.03%)
.or.th
1,309 (1.76%)
Total  74,302
Full Table

.ไทย ปรับปรุงข้อมูล : 06/2564
.ศึกษา.ไทย
2,881 (13.14%)
.ธุรกิจ.ไทย
9,663 (44.09%)
.รัฐบาล.ไทย
4,820 (21.99%)
.ไทย
4,174 (19.04%)
.ทหาร.ไทย
11 (0.05%)
.เน็ต.ไทย
8 (0.04%)
.องค์กร.ไทย
361 (1.65%)
Total  21,918
Full Table

มีชื่อโดเมนด้วยขั้นตอนง่ายๆ :-
  1. ตรวจสอบชื่อโดเมนที่ต้องการ

  2. เลือกผู้ให้บริการจดชื่อโดเมน

  3. แจ้งชื่อโดเมนที่ต้องการกับผู้ให้บริการ

  4. ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และหลักฐานการชำระเงิน หรือหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น
    เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์ได้

"เปิดโลกใหม่ เปิดสังคมใหม่
กับ Cyber Identity"


www.
รายชื่อผู้ให้บริการจดโดเมน คลิ๊กที่นี่
View        

Abouts ALL.IN.TH
THNIC พร้อมเปิดให้บริการเว็บไซต์ all.in.th แหล่งรวมทุกเรื่องราวของโดเมนภายใต้ .th ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาชื่อโดเมน (web directory) การตรวจสอบสถิติการจดชื่อโดเมนในแต่ละประเภท (Statistic Domain) รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในแวดวงอินเทอร์เน็ต และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคนไทยด้วยกัน เพียงคลิกเข้าไปที่

http://www.all.in.th/index.php

http://www.speedtest.or.th
ร่วมกิจกรรมกับ ALL.IN.TH
    Cyber Identity : การแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์
        การแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์เป็นอย่างไร ลองมาฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่เหล่านี้ที่ใช้พื้นที่ออนไลน์เปิดเผยตัวตน บอกเล่าประสบการณ์ และสร้างแบรนด์ของตนเองบนโลกออนไลน์.-
- คุณจอย จิดาภา : Jidapa.in.th
- อ.กิตติชัย ราชมหา : Kittichai.in.th
- คุณกล้า ตั้งสุวรรณ : Nytonkla.in.th
- คุณตี๋ จิรวัฒน์ : Jirawat.in.th


Embed Code: